Programes de Mobilitat

El Programa de mobilitat del BSC-CNS està a disposició dels investigadors, els investigadors postdoctorals i els estudiants de doctorat del BSC-CNS, així com dels investigadors de les institucions que col·laboren amb el BSC-CNS que desitgin visitar-nos. Aquest programa dona suport a la col·laboració i a les visites breus a institucions de recerca i acadèmiques líders de tot el món i atorga beques per als visitants que col·laboren amb els grups de recerca del BSC-CNS.

El BSC-CNS sempre ha donat suport als programes de mobilitat per la importància que tenen per al progrés de la investigació científica. L’objectiu d’aquests programes és proporcionar accés als investigadors de tot el món a les infraestructures de computació avançada per tal de promoure la recerca col·laborativa entre científics de diferents països, així com proporcionar als científics formació sobre computació d’altes prestacions amb l’objectiu que puguin resoldre problemes científics i tecnològics. Dins d’aquests programes, els investigadors visitants tenen l’oportunitat de passar un curt període de temps al BSC-CNS i utilitzar els recursos del centre. A més, reben ajuda financera per cobrir totes les seves despeses durant l’estada, inclosos l’allotjament i les despeses de viatge.

El BSC-CNS ha participat en el projecte europeu HPC-Europa (2017-2021) i a les accions de suport del Govern espanyol a les ICTS (Infraestructures Científiques i Tecnològiques Singulars) que proporcionen als científics europeus i espanyols, respectivament, accés a recursos de supercomputació. La participació del centre en tots dos projectes té un gran valor científic, ja que permet coordinar els científics europeus i espanyols perquè col·laborin a Barcelona aprofitant les sinergies possibles. Actualment els programes estan tancats i, de moment, no hi ha vacants disponibles.

D’altra banda, el projecte Severo Ochoa promou la col·laboració activa entre els grups d’investigació del BSC-CNS i té com a objectiu millorar la comunicació, la formació professional i la mobilitat del personal del BSC-CNS. A més, els seminaris Severo Ochoa del BSC-CNS augmenten la visibilitat dels titulars de beques de mobilitat cap a l’exterior i des de l’exterior i, per tant, reflecteixen l’objectiu principal del projecte, és a dir, la recerca de col·laboració.