StarLife

StarLife és una infraestructura única destinada a millorar la competitivitat del pol biomèdic de Barcelona, que ha estat possible gràcies a la col·laboració del Centre de Regulació Genòmica (CRG), l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB) i el Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC), amb el suport de la Fundació “la Caixa”, la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

La recerca biomèdica actual requereix una gran capacitat de crear, emmagatzemar i analitzar volums massius de dades, a partir de les tècniques més avançades de computació. L’origen i format de les dades és divers (dades genòmiques, fenòmiques, proteòmiques i metabolòmiques; informació molecular i organísmica; imatges clíniques d’alta resolució i historials mèdics, etc.) i les tècniques amb les que aquestes dades es processen també són molt variades: biologia computacional, mineria de dades, Machine learning, simulacions moleculars, etc.

StarLife té una capacitat de càlcul de 138,2 Teraflops, 9,5 Petabytes d’emmagatzematge i una arquitectura heterogènia i reconfigurable que la fa especialment adient a aquestes necessitats

Resum del sistema:

 • Còmput, 54 nodes, 2.160 nuclis
  • 33 nodes THIN, 160 Gbytes/node
  • 3 nodes FAT, 320 Gbytes/node
  • 1• 18 nodes HADOOP, 160 Gbytes - 72 TB disc SATA
 • Disc d’alta velocitat: 2 PB 20 GB/s
 • • Emmagatzematge de llarg termini: 1 PB de discs, 12.5 GB/s - 4.5 PB LTO cinta

Apte per:

 • High Performance Computing
 • High Throughout Computing
 • Big Data
 • Cloud Computing
 • Virtualization
 • Containers
Star Life Infrastructure
Barcelona Supercomputing Center
Barcelona Institut de Recerca Biomèdica
Centre de Regulació Genòmica
Generalitat de Catalunya
Fons Europeu de Desenvolupament Regional
Fundació La Caixa