Severo Ochoa

El Govern espanyol li ha concedit al BSC el distintiu de Centre d’Excel·lència Severo Ochoa, amb el qual es reconeix els principals centres de recerca d’Espanya que tenen prestigi internacional en les seves respectives àrees.

El BSC compta amb l'acreditació de Centre d'Excel·lència Severo Ochoa. El Govern d'Espanya concedeix el segell Severo Ochoa a les entitats de recerca nacionals considerades les més competitives internacionalment en els seus camps respectius, que mostrin lideratge científic i els resultats del qual hagin tingut un impacte significatiu. El reconeixement va acompanyat d‟una subvenció de quatre milions d‟euros per dur a terme un programa de mesures encaminades a incrementar encara més la fortalesa científica i institucional dels premiats.

El BSC va obtenir per primera vegada el premi Severo Ochoa el 2011 (SEV-2011-0067). Va renovar la concessió el 2015 (SEV-2015-0493) per a un programa desenvolupat en el període 2016-2020. El centre va aconseguir l'acreditació per tercer cop el 2022, per dur a terme una sèrie de mesures encaminades a la millora contínua durant el període 2023-2027.

Els objectius específics del programa Severo Ochoa són:

  •      Millorar la capacitat dels centres de recerca d'alt nivell per organitzar i dur a terme les investigacions
  •      Millorar la seva capacitat per atraure, reclutar, formar i retenir talent
  •      Crear i/o consolidar les relacions amb altres centres de recerca d'excel·lència
  •      Difondre els resultats de la investigació al públic en general.

Cada any es designa un nombre limitat de centres Severo Ochoa després d'un rigorós procés de selecció. Al final del període d'acreditació de quatre anys, podeu tornar a sol·licitar el premi.

Llista de Seminaris de Recerca Severo Ochoa actuals