BSC Folks

El projecte BSC Folks, llançat el 2015 coincidint amb el 10è aniversari del centre, té com a objectiu actuar com un punt de trobada per als investigadors i altre personal que han treballat al BSC

Moltes persones han contribuït al creixement del BSC amb els seus coneixements i experiència des que el centre es va fundar l’any 2005. El programa BSC Folks està pensat perquè actuï com una plataforma per mantenir-se en contacte.

Us convidem a participar activament en aquesta xarxa compartint informació d’interès, coneixements i experiències amb la comunitat.

Què ofereix el BSC Folks?

  • Accés a la xarxa de membres que han treballat abans al BSC
  • Prioritat d’inscripció als tallers, seminaris i sessions de formació del BSC
  • Informació sobre les oportunitats professionals aportades per la comunitat BSC Folks
  • Oportunitats per participar en nous projectes i altres iniciatives
  • Oportunitat de participar en futures activitats o reunions d’antics membres del BSC, per exemple, el «BSC Folks Symposium».