Què fem

El Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) és el centre nacional de supercomputació a Espanya. Estem especialitzats en computació d'altes prestacions (HPC) i gestionem el MareNostrum, un dels supercomputadors més potents d'Europa, ubicat a la capella de la Torre Girona.

El BSC-CNS està al servei de la comunitat científica internacional i de la indústria que requereixin serveis d'HPC. El nostre equip multidisciplinar de recerca i les nostres instal·lacions computacionals - incloent el MareNostrum- fan del BSC-CNS un centre internacional d'excel·lència en e-Ciència.

Des de la seva creació el 2005, el BSC-CNS ha desenvolupat un paper actiu en fomentar l'HPC a Espanya com a una eina essencial per la competitivitat internacional en ciència i enginyeria. El centre gestiona la Xarxa Espanyola de Supercomputació (RES) i es membre de primer nivell de la iniciativa Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE). Participem activament en els principals iniciatives europees en HPC, en estreta col·laboració amb altres centres de supercomputació europeus.

El BSC-CNS és un centre que aconsegueix atraure talent. La nostra recerca es focalitza en quatre camps: Ciències Computacionals, Ciències de la Vida, Ciències de la Terra i Aplicacions Computacionals en Ciència i Enginyeria. Les nostres línies de recerca es desenvolupen en el marc de programes de finançament de la investigació de la Unió Europea, convocatòries públiques de recerca espanyoles i catalanes i col·laboracions amb empreses líders

Mateo<br />Valero & Josep Maria Martorell

Mateo Valero
Director

Josep Maria Martorell
Director Associat