Accés a recursos de supercomputació

Hi ha dues vies principals per accedir als recursos de supercomputació del BSC, ja que MareNostrum forma part de dues de les infraestructures clau a Espanya i Europa: la Xarxa Espanyola de Supercomputació (RES) i la Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE). Aquestes dues infraestructures faciliten recursos als investigadors i són les principals formes d’accedir a les nostres instal·lacions de computació.

Quins recursos hi ha disponibles?

Es pot sol·licitar temps de computació en els supercomputadors disponibles de la Xarxa Espanyola de Supercomputació (RES) o de la Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE). Totes dues infraestructures proporcionen també suport tècnic i formació als usuaris.

Qui els pot sol·licitar?

Tots els recursos estan destinats a finalitats d’R+D sense ànim de lucre i estan oberts als investigadors de centres públics de recerca i del món acadèmic. Les pimes també poden accedir als recursos PRACE sota condicions específiques a través del programa SHAPE.

Com fer la sol·licitud?

Els recursos informàtics s’atorguen mitjançant convocatòries competitives.

Per posar-vos en contacte i obtenir ajuda amb el procediment de sol·licitud: applications [at] bsc [dot] es

Programes de mobilitat

Aquests recursos i coneixements no només estan disponibles de manera remota, ja que tant els científics espanyols com els europeus poden visitar el BSC-CNS gràcies als programes de mobilitat que hi ha disponibles per a treballar amb els nostres experts en supercomputació i adquirir més coneixements sobre com millorar els seus resultats de recerca i treball.

HPC-Europa3 | Pan-European Research Infrastructure on High Performance Computing

El projecte HPC-Europa3 proporciona finançament als investigadors que treballen en ciència computacional per visitar centres de supercomputació o grups de recerca europeus amb l’objectiu de fomentar noves col·laboracions internacionals. Els investigadors visitants reben fons per cobrir les despeses de viatge, allotjament i manutenció durant la seva estança (d’entre 3 i 13 setmanes). A més, se’ls proporciona temps de computació per a desenvolupar el seu projecte i reben formació i assessorament científico-tècnic per part del grup que els acull.

Les convocatòries s’obren 4 vegades a l’any i es publiquen a la pàgina web del projecte HPC-Europa3.

Aquest projecte està finançat pel programa Horizon 2020. Més informació al tríptic del projecte.

  • Programes de mobilitat
    El BSC-CNS promou programes de mobilitat perquè els científics passin un període de temps en un dels principals centres de recerca d’Europa i puguin utilitzar els nostres recursos i intercanviar coneixements amb científics espanyols.
  • Arquitectura del sistema
    Aquí trobareu una descripció tècnica i documentació de tot el sistema, incloent-hi servidors d’emmagatzematge, nodes de còmput, xarxa d’alta velocitat i interruptors, entre altres coses.