Tallers

L’Equip de Docència i Formació del BSC participa en l’organització de diversos tallers de recerca que aborden qüestions relacionades amb la formació professional, així com estudis de postgrau en HPC, Ciències de la Computació i docència en ambients rics en tecnologia.

Els investigadors del BSC organitzen i imparteixen diversos tallers de formació anualment en les àrees de Tecnologia de Supercomputació, HPC i Ciència Computacional.

El paper actiu de l’equip en l’organització de BRIDGE és de particular interès: Bridging the Talent Gap with Computational Science Methods en la Conferència Internacional sobre Ciència Computacional (ICCS).

En el marc de la sèrie de conferències SC, l’Equip de Docència i Formació del BSC participa activament en l’organització de múltiples edicions del Taller de Bones Pràctiques per a la Formació en HPC. Aquest taller té com a objectiu mostrar i compartir les millors pràctiques en el disseny, execució i avaluació de cursos de formació en HPC tan presencials com en línia.

El BSC participa en les conferències ISC com a coorganitzador del Taller de Formació PRACE com un dels centres de nivell 0 i PATC del consorci.

Entre els temes que tracten aquests tallers trobem: mètodes de lliurament, desenvolupament de plans d’estudi, optimització de la durada, enquestes i avaluacions, mesuraments i determinació de l’èxit.