Cursos de la RES

Entre les activitats més importants del BSC com a coordinador de la Xarxa Espanyola de Supercomputació (RES) hi ha l’organització de seminaris i tallers que tenen com a objectius: promoure l’ús eficient dels recursos de Computació d’Altes Prestacions (HPC); permetre l’ús compartit de les experiències de la RES; fomentar la cooperació fent possible que es reuneixin investigadors que treballen en temes comuns, i oferir formació a les comunitats d’usuaris que ho necessitin. Tots els nodes de la RES cooperen al costat del BSC-CNS en l’organització de formació i seminaris. La distribució geogràfica dels nodes per tot Espanya facilita la participació de la comunitat científica en general.

Com que les diferents persones tenen diferents necessitats, el BSC-CNS organitza diferents tipus de cursos de formació i seminaris: seminaris científics dirigits a grups d’usuaris científics específics per tal de proporcionar un fòrum de discussió i facilitar un intercanvi d’experiències molt beneficiós; seminaris i formació dirigits als usuaris actuals i potencials de la RES per oferir la formació i experiència necessàries que facin més eficient i productiu el seu ús dels recursos; i seminaris i formació tècnica enfocats a formar els tècnics dels diferents nodes de la RES perquè millorin les seves habilitats i per fomentar el treball en equip.

Dimarts, 21 Maig, 2024 al Dimecres, 22 Maig, 2024

Dijous, 23 Maig, 2024 al Divendres, 24 Maig, 2024

Dilluns, 27 Maig, 2024 al Dimecres, 29 Maig, 2024