Ajudes a la Mobilitat Severo Ochoa

Al BSC-CNS li ha estat concedit el distintiu de «Centre d’Excel·lència Severo Ochoa». El programa Severo Ochoa busca impulsar les activitats de recerca que es desenvolupen en entorns institucionals i organitzatius específics i en què una comunitat científica treballa en estreta col·laboració per assolir objectius comuns, facilitant així la interacció entre els seus membres i, a la vegada, mostrant un alt grau d’obertura a la col·laboració internacional. Està dirigit a centres i unitats existents que duen a terme recerca fonamental d’avantguarda i que es troben entre els millors del món en les seves respectives àrees. L’impacte i el lideratge científic internacional d’aquests centres i unitats són essencials per al seu reconeixement.

Cada any, el programa Severo Ochoa (SO) del BSC proporciona suport financer per a la mobilitat a l’exterior del personal del BSC, així com per a la mobilitat des de l’exterior dels investigadors fins a un import màxim de 2000 € per persona. Les ajudes a la mobilitat es concedeixen per tal de donar suport a la recerca col·laborativa entre institucions i estan dirigides a intercanvis d’entre un i tres mesos de durada.

En els tres primers anys del programa (2012-15) es van concedir 60 ajudes a la mobilitat i es va donar suport a l’intercanvi amb institucions de recerca líders de 18 països. Com a resultat d’aquesta col·laboració es van publicar 59 articles en congressos internacionals i en revistes, i es van establir o enfortir 26 línies de col·laboració a llarg termini.