Aplicacions Computacionals per a la Ciència i l'Enginyeria (CASE)

La missió del departament és desenvolupar programari científic i d'enginyeria per explotar de manera eficient les capacitats de la supercomputació (simulacions biomèdiques, geofísiques, atmosfèriques, energètiques, socials i econòmiques).