Formació CUDA

En associació amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), el BSC-CNS va ser designat el 2011 per NVIDIA com un Centre d’Excel·lència CUDA (CCOE), en reconeixement al seu paper d’institució líder a l’avantguarda de la investigació de la computació en paral·lel.

Junts, el BSC-CNS i la UPC han construït un Programa docent sobre programació en paral·lel usant CUDA. La seva finalitat és proporcionar un entorn de programació agrupat compatible per a les GPU i així optimitzar la gestió en temps d’execució de GPU múltiples amb GMAC. Es pretén donar suport a l’acceleració de GPU del model de programació StarSs basat en tasques i la seva aplicació OmpSs i construir un nou prototip de sistema agrupat de GPU per explorar el potencial dels grups de GPU de baixa potència com plataformes de computació d’altes prestacions.

Dilluns, 05 Juliol, 2021 al Divendres, 09 Juliol, 2021

On its 11th edition, the Programming and tUning Massively Parallel Systems + Artificial Intelligence summer school (PUMPS+AI) offers researchers and graduate students a unique opportunity to improve their skills with cutting-edge techniques and hands-on experience in developing and tuning applications for many-core processors with massively parallel computing resources like GPU accelerators, with a special focus on AI.