Altres programes de mobilitat

HPC-Europa3

El programa HPC-Europa3 proporciona finançament als investigadors que treballen en ciència computacional per visitar centres de supercomputació i/o grups de recerca amb l’objectiu de promoure noves col·laboracions internacionals. Els visitants reben un ajut per cobrir les depeses de viatge, allotjament i manutenció durant la durada de la visita (de 3 a 13 setmanes). A més, els visitants reben hores de còmput per realitzar un projecte, així com formació i assessorament científic per part del grup de recerca.

Es poden enviar sol·licituds a travès de la pàgina web de HPC-Europa3. Les convocatòries s’obren 4 vegades a l’any.

TERMINI PER LA PRESENT CONVOCATÒRIA: 17 setembre 2020!

Els objectius del programa HPC-Europa3 són:

  • Proporcionar accés a 9 centres de supercomputació europeus, mitjançant un únic procès de sol·licitud i un procès de revisió internacional, gratuït i amb el mínim cost administratiu;
  • Proporcionar formació i assessorament en l’ús de les instal·lacions més avançades en HPC;
  • Facilitar noves col·laboracions científiques en una xarxa molt àmplia de grups de recerca en totes les àrees dins de la ciència computacional;
  • Augmentar les sinèrgies i les col·laboracions amb altres iniciatives en HPC;
  • Determinar un full de ruta sostenible a llarg termini per facilitar l’accés als recursos de supercomputació en el futur.

El programa HPC-Europa3 està finançat per Horizon 2020. Més informació a la web del programa o al tríptic informatiu.