Qualitat de l'Aire

CALIOPE

Caliope

Sistema de predicció de qualitat de l'aire que produeix una predicció oberta, operacional i detallada a 24 i 48 hores per Europa (12x12 km) i la Península Ibèrica (4x4 km) mitjançant un conjunt de models (emissions, meteorològic i de química atmosfèrica) acoplats i executats al supercomputador MareNostrum. La predicció està dirigida a gestors de la contaminació de l'aire i a ciutadans que tinguin interès en la qualitat de l'aire que respirem. CALIOPE proporciona informació qualitativa i quantitativa sobre els principals contaminants regulats per la Directiva Europea 2008/50/EC i l'Organització Mundial de la Salut (ozó, diòxid de nitrogen, monòxid de carboni, diòxid de sofre, material particulat i benzè). Els resultats s'avaluen mitjançant un sistema en temps quasi real, utilitzant les dades obtingudes de les estacions de mesura de la qualitat de l'aire. Les prediccions es poden consultar a través de la web de CALIOPE i de les aplicacions per a smartphone.

AIRE CDMX

Sistema de predicció de qualitat de l'aire per Ciutat de Mèxic que proporciona pronòstics operacionals a alta resolució espacial (1x1 km) i temporal (1 h) d'utilitat per l'avaluació de la qualitat de l'aire i la planificació de la Secretaria de Medi Ambient de Ciutat de Mèxic (SEDEMA).

Més infomació sobre serveis de qualitat de l'aire a la web d'Earth System Services