Cursos en línia

Curs en línia sobre ML i IA en entorns de supercomputació

Amb l'objectiu d'apropar l'ús de la IA tant a estudiants d'informàtica com a professionals i investigadors de tots els àmbits que treballin amb algoritmes d'anàlisi i predicció de dades, el Barcelona Supercomputing Center (BSC) ha dissenyat un curs online sobre IA en entorns de computació d'altes prestacions.

En aquesta iniciativa, Josep Lluís Berral, creador de el curs i investigador del grup Data centric computing, introdueix els conceptes bàsics de paral·lelisme, rendiment i virtualització, així com machine learning, orientats tant a estudiants i investigadors iniciats en aquests camps com a aquells que els descobreixen per primera vegada.

El curs es divideix en tres parts fonamentals: rendiment en centres de processament de dades, machine learning i tecnologies de processament de dades distribuïts. Cada part disposa de vídeo-tutorials, que inclouen també una part teòrica i exemples pràctics, acompanyat d'una presentació i alguns exercicis. En els dos primers capítols, els tutorials presenten els fonaments teòrics per a la supercomputació i la intel·ligència artificial. En el tercer capítol s'introdueixen les plataformes Spark i BigDL per al processat de dades i deep learning, juntament amb casos pràctics. En total, Berral, amb l'ajuda de l'investigador Francisco Javier Jurado, han preparat més de cinc hores de vídeo-tutorials, al voltant d'aquests tres capítols, juntament amb els corresponents exercicis i exemples de codi, i addicionalment scripts per desplegar fàcilment els entorns de programari usats en el curs.

dcai.bsc.es/