Accés a PRACE

Procediment per a les sol·licituds

Les convocatòries seràn anunciades a la web de PRACE.

Per l’accés de projectes i accessos per més d’un any, només podrà fer la sol·licitud quan les convocatòries estiguin obertes i les sol·licituds hauran de ser rebudes abans de la data límit publicada.

Les propostes per a l’accés preparatori poden realitzar-se durant tot l’any.

QUÈ ES POT SOL·LICITAR?

Pot sol·licitar temps de computació en els sistemes de supercomputació disponibles. Els recursos disponibles s'anuncien per a cada convocatòria de propostes.

Per a l’Accés Preparatori, pot necessitar el suport dels experts en software de PRACE per millorar el codi d’aplicació. Abans de sol·licitar suport d’optimització, es recomana que contacti amb el “Grup de Suport PA tipus C”, explicant què necessita i què li agradaria que li proporcionessin. Aquest pas assegurarà que la proposta sigui factible.

QUI POT SOL·LICITAR-HO?

L’accés als recursos de PRACE es dedica exclusivament a finalitats de recerca oberta de R+D.

Totes les convocatòries de PRACE estan obertes al món acadèmic i a la indústria sota unes condicions específiques obligatòries. Si us plau, comprovi curosament tots els criteris d’elegibilitat que figuren al text de la respectiva convocatòria de propostes.

Els centres HPC de PRACE poden tenir més restriccions sobre qui és apte per accedir als seus propis sistemes. És responsabilitat del sol·licitant assegurar-se que són aptes per accedir als sistema/es al que han han fet la sol·licitud.

COM S’HA DE SOL·LICITAR?

Els usuaris interessats en sol·licitar qualsevol de les convocatòries PRACE, necessiten omplir un formulari de sol·licitud online. Aconsellem que llegeixi la Guia de Sol·licitud abans d’omplir el formulari de sol·licitud online.

Si és usuari de la revisió per parells de PRACE per primera vegada, haurà de registrar-se en el sistema online de PRACE omplint tots els camps obligatoris del formulari de registre. Després d’enviar el seu registre, rebrà un e-mail amb la seva contrasenya. Seguidament, pot tornar a entrar al sistema online de PRACE i començar a omplir el formulari de sol·licitud. Un cop desat el formulari, pot seguir accedint a aquest i actualitzar-lo abans d’enviar-lo. Després de l’enviament, no podrà realitzar canvis en la sol·licitud.

Tingui en compte que totes les sol·licituds han de presentar-se abans de la data límit de la convocatòria. El sistema online de PRACE es tancarà en el moment exacte del tancament de la convocatòria i no serà possible presentar cap sol·licitud després de la data límit.